Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo Logo

Manufaktura teatralna jest porozumieniem teatrów amatorskich z terenu województwa pomorskiego. Myśl o podjęciu wspólnych działań pojawiła się w środowisku Grupy Artystycznej Nazaret już kilka lat temu. Pierwszym działaniem w tym zakresie jest zapoczątkowany w 2016 Przegląd Teatrów Amatorskich Kurtyna Mały Kack.

W kolejnym kroku - dla usprawnienia działań i celem zwiększenia możliwości pozyskiwania środków do realizacji pomysłów i zadań - zostało powołane Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku.

Tym razem już pod szyldem Stowarzyszenia K.A.C.K. Mały Kack, w kolejnym zadaniu, pomysłodawcy stawiają na rozwój grup teatralnych w województwie pomorskim funkcjonujących jako nieformalne grupy teatralne (wolontariuszy zaangażowanych w rozwój kultury) np. przy szkołach (zarówno uczniów jak i rodziców), przy domach kultury (miejskich, wiejskich, dzielnicowych), przy parafiach, przy warsztatach terapii zajęciowej i innych ośrodkach oraz stowarzyszeniach.

Rozwój i promocja amatorskich teatrów z województwa pomorskiego to zatem podstawowe cele jakie stawiają przed sobą inicjatorzy przedsięwzięcia Manufaktury teatralnej.

Zapraszamy!

,